درباره ما

موسسه ی دکتر کیمیا

فروشگاه اینترنتی دکتر کیمیا زیر نظر دکتر پیمان میکائیلی (کیمیا) متخصص فارماکولوژی پزشکی Ph.D و با مجوز انتشارات عرصه (سال تاسیس 1389) ناشر کتابهای زبان و علوم پزشکی فعالیت خود را در زمینه ی آموزش مجازی به طور رسمی از تیرماه سال 1398 آغاز نموده است. روش آموزشی دکتر کیمیا بر اساس روش «یادافزا» استوار است که مجموعه ای از رهیافتهای روشمند برای یادگیری بهتر مطالب آموزشی است.

حیطه ی کاری تدریسها عمدتاً شامل زبان انگلیسی برای مقاصد دبیرستان و دانشگاهی از قبیل زبان کنکور دبیرستان، زبان ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت، زبان دکترای وزارت علوم و وزارت بهداشت؛ همچنین زبان های مختلف جهان برای مکالمه و نوشتار؛ دروس علوم پایه ی پزشکی شامل بیوشیمی، آناتومی، فارماکولوژی، فیزیولوژی، بافت شناسی، جنین شناسی، روانشناسی و آسیب شناسی پایه؛ دروس دیگر شامل اصول پژوهش، استعداد تحصیلی، و دروس عمومی آزمونهای استخدامی؛ و در نهایت مجموعه های آموزشی کودکان و نوجوانان در زمینه های علوم تجربی و داستان می باشد.

دکتر کیمیا
752 دانشجو
12 دسته بندی
700 ساعت آموزش
61 دوره آموزشی